CEL ROZWAŻAŃ

W tym więc systemie różnych koncepcji człowieka czy też w sy­stemie, jaki stanowi każdy człowiek, elementy kultu­ry spełniają ważną funkcję różnicującą. Do kultury bowiem należą wartości mające szczególną moc orientującą i kierującą zachowaniami: wartości mo- ralne, religijne, ideologiczne oraz estetyczne i nau­kowe. Nie można więc ich pominąć w definicji czło­wieka. Dlatego z punktu widzenia celu tych roz­ważań szczególnie ważne jest to zagadnienie kultury jako wyznacznika zachowań ludzkich. Mniej nas tu interesuje problem istoty i genezy kultury, struk­tury jej systemów i wyjaśnienia jej „zagadek”, nad którymi zastanawiały się pokolenia filozofów i uczo­nych. Interesuje nas przede wszystkim zinternali- zowana kultura wyznaczająca nie tyle cechy gatunku, ile konkretne treści systemów kulturowych, zin- ternalizowane w pewnym zakresie przez konkretne­go X, żyjącego w określonych warunkach społecz­nych, w układach pracy i posiadania, które warun­kują jego aspiracje i cele życiowe oraz sposoby dą­żenia do ich realizacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)