CZŁOWIEK JAKO ISTOTA GOSPODARUJĄCA

Potrzeby organizmu i psychiki muszą być zaspokojo- ne, aby jednostka ludzka mogła żyć. Ten prosty fakt zmusza człowieka do szukania środków umożliwiają­cych zaspokajanie tych potrzeb, do odpowiedniego przetwarzania elementów środowiska naturalnego. Ponieważ środki zaspokojenia potrzeb występują za­zwyczaj w ilościach niedostatecznych, człowiek zmu­szony jest więc do gospodarowania, tzn. do wytwa­rzania, przechowywania, podziału, oszczędzania i in­nych działań zmierzających do zapewnienia tych środków. Podstawową rolę odgrywa tu fakt posiada­nia. Człowiek może bowiem zaspokajać swoje potrze­by tylko za pomocą takich środków, którymi dys­ponuje; jest to więc zasadniczy warunek zaspokaja­nia potrzeb. Mniejsza w tej chwili o zróżnicowania, jakie może przybierać posiadanie w różnych społe­czeństwach i kulturach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)