CZŁOWIEK JAKO JEDNOSTKA

Można też wysunąć zarzut, że człowiek z ko­nieczności musi istnieć w tych wymiarach, a może jeszcze w wielu innych, że nie istnieje tylko jako or­ganizm jednostkowy czy tylko jako część grupy spo­łecznej, czy jako część systemu ekonomicznego. To jest oczywiste, ale powyższe rozróżnienia są koniecz­ne z powodów metodycznych, umożliwią bowiem przeprowadzenie analiz w sposób bardziej przej­rzysty.Podstawą wszelkiego określenia człowieka musi być dany przeciętny egzemplarz homo sapiens, wykazu­jący podstawowy zestaw cech, co pozwala zakwali­fikować go do normy gatunkowej w obrębie rozpa­trywanej grupy społecznej. Człowiek jako jednostka jest systemem organicznym, organizmem biologicz­nym; zorganizowanym systemem, którego struktura wyznacza funkcje i stałą wymianę energii ze środo­wiskiem dostarczającym mu środków do zaspokoje­nia jego potrzeb.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)