DZIEDZINA KULTURY

Ogólnie dziedzinę kultury dzieli się zazwy­czaj na dwa wielkie działy, a mianowicie: kulturę materialną, nazywaną także czasami cywilizacją, oraz kulturę niematerialną, czyli kulturę duchową. Pomijając wywody na ten temat, które można zna­leźć w rozprawach St. Czarnowskiego” czy w cyto­wanych już pracach Kłoskowskiej, Żygulskiego, Suchodolskiego, nie wchodząc w spory kwestionujące w ogóle ważność tego rozróżnienia lub też wskazują­ce jego ograniczenia, przyjmujemy tezę o różnorod­ności systemów kulturowych, wynikających stąd, że kultura składa się z wielu elementów, składników, które mogą być związane strukturalnie lub funkcjo­nalnie z innymi elementami i tworzyć szersze cało­ści, w różny sposób nazywane przez różnych teore­tyków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)