EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ

W tym przypadku miarą rozwoju społecznego jednostki będzie społeczna efek­tywność jej działań w życiu całego społeczeństwa czy też różnych jego grup, organizacji, zrzeszeń i insty­tucji. Byłaby to więc miara aktywności jednostki; i tu znowu nasuwają się wątpliwości, czy taka aktyw­ność rzeczywiście zawsze określa rozwój społeczny jednostki, gdyż nieraz „pokazowa” aktywność może być miarą pozorną, a jednostki mniej aktywne, bar­dziej zamknięte w sobie mogą swoją działalnością czy twórczością, czy też codziennym zachowaniem okazywać więcej solidarności, więcej postaw prospo­łecznych niż aktywiści. Miarą rozwoju istoty społecz­nej może być jej solidarność z grupami i ich wartoś­ciami, przestrzeganie społecznych norm postępowa­nia, respektowanie wartości społeczeństwa, podpo­rządkowanie się jego wymaganiom i wykonywanie rzetelne swoich obowiązków, jednakże bez niepotrze­bnej aktywności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)