JEDNOSTKA JAKO ORGANIZM

Konsumpcja człowieka pierwotnego była wyrazem przystosowa­nia się organizmu do środowiska naturalnego, a któ­re ówczesna technika i narzędzia mogły zmieniać tylko w minimalnym stopniu. Powstaje zatem pyta­nie: jak dalece te organiczne konieczności wynika­jące z budowy organizmu i jego genetycznie uwarun­kowanych funkcji kształtują naturalne potrzeby je­dnostki oraz jakie są mechanizmy procesu, które mo­glibyśmy nazwać „indywidualizacją potrzeb”? Jednostka jako organizm wykazuje oczywiś­cie wszystkie lub prawie wszystkie cechy gatunko­we, niemniej jednak jest także z punktu widzenia biologicznego pewną indywidualnością, tzn. posiada pewne cechy organiczne wyróżniające ją od innych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)