KAŻDY PROCES ZMIAN

Innymi słowy — jeżeli rozwój jest doskonaleniem systemu, ze względu na pewne kryteria, wtedy nazywamy go postępem. Zmiany prowadzące do zubożenia systemu nazywa­my regresją. Pozostańmy jednak przy rozważaniu rozwoju i postępu. W filozofii terminu rozwój uży­wa się w dwóch zasadniczych znaczeniach: każdy proces zmian, wykazujący jakiś określony kierunek i przechodzący przez względnie stałe fazy czy etapy przemian, jest nazywany rozwo­jem, przy czym w tym znaczeniu rozwój może być negatywny, czyli prowadzić do regresji; rozwoj^fh nazywa się ukierunkowany pro­ces zmian zmierzających przez określone fazy do osiągania wyższych form strukturalnych i funkcjo­nalnych, czyli rozwój jest wzbogaceniem i doskona­leniom.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)