MÓWIĄC O ROZWOJU KULTURALNYM

Zazwyczaj jednak mówiąc o roz­woju kulturalnym jednostki mamy na myśli ten za­kres działań, który wywołany jest osobistym i re­fleksyjnym dążeniem do rozszerzania uczestnictwa, do rozszerzania zakresu poznanych kompleksów sztuki czy nauki, rozwoju własnej twórczości. Nawiązując do wprowadzonego rozróżnienia między „kulturowym” a „kulturalnym” możemy po­służyć się metaforą, że każdy człowiek jest istotą kulturową, tzn. należącą do jakiejś kultury, mającą jakieś cechy z tej kultury zaczerpnięte, że poza ludź­mi wychowanymi wśród zwierząt nie ma ludzi nie- kulturowych. Kulturalnym natomiast człowiek staje się dopiero wskutek celowych zabiegów wychowaw­czych czy też refleksyjnych działań samowychowaw- czych, przez rozszerzanie zakresu uczestnictwa, przez świadome dobieranie przyswajanych sobie elementów i wartości kultury, przez samokształcenie i podej­mowanie problemów wymagających twórczego dzia­łania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)