OKREŚLENIE PROCESU

Najczęściej bowiem ten proces rozwoju spo­łecznego jednostki jest określany mianem socjali­zacji, czyli uspołecznienia . Lecz w socjologii i psy­chologii społecznej termin ten ma dwa główne zna­czenia. W pierwszym — zjawisko to oznacza spontaniczne przekształcanie się w członka zbiorowości spo­łecznych lub intencjonalne przygotowywanie osob­nika do zostania członkiem zbiorowości w procesie wychowania, lub oba te procesy razem. Wynikiem tak zdefiniowanej socjalizacji jest umiejętność peł­nego uczestnictwa w życiu zbiorowym, umiejętność rozwiązywania problemów własnych i grupowych.W tym znaczeniu socjalizacja jest przez nauki spo­łeczne traktowana osobowo i nie odróżnia się umie­jętności zachowań prospołecznych czy aspołecznych lub antyspołecznych, każde z tych zachowań wyma­ga bowiem znajomości mechanizmów życia zbioro­wego, umiejętności działania, porozumiewania się, manipulowania ludźmi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)