OSTATECZNY POZIOM ROZWOJU

W związku z czym musiały wymagać od swoich obywateli gospodarujących prze­de wszystkim tych cech, które umożliwiają realiza­cję zadania zbudowania bazy materialnej. Wagę tego problemu podkreśla się we wszystkich podręcznikach ekonomii socjalizmu, stwierdzając, że celem go- spodarki socjalistycznej jest zaspokajanie rosnących potrzeb, oczywiście w miarę możliwości związanych z rozbudową bazy materialnej.Ostatecznie jednak poziom rozwoju człowie­ka jako istoty gospodarującej jest mierzony albo za­kresem jego posiadania, albo zakresem decydowania o przedmiotach gospodarowania, albo zdolnością do decydowania czy posiadania. Jest to zawsze miara praktyczna; i nie wiedza ekonomiczna, nie umiejęt­ność myślenia o gospodarowaniu stanowią o poziomie rozwoju człowieka ekonomicznego, lecz rzeczy­wisty stan posiadania, struktura przedmiotów sta­nowiących jego własność i użytek, jaki z tych przed­miotów czyni.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)