POTRZEBY JAKO HIERARCHIA

Teoria Maslowa ujmuje potrzeby jakc hie­rarchię i jako system, w którym zaspokojenie po­trzeb jest ustopniowane, zaspokojenie potrzeb niż­szych warunkuje rozwój i zaspokojenie potrzeb wyż­szych. Wydaje mi się jednak, że nie istnieje taki sys­tem spójny i takie zależności, że potrzeby występują we wszystkich wymiarach jednocześnie, że mogą być odczuwane, definiowane i selekcjonowane ze wzglę­du na intensywność odczuwania, ze względu na na­cisk warunków społecznych, kulturowych i gospo­darczych, i stąd może powstawać wrażenie jednowy- miarowości, ponieważ niektóre z nich w tym proce­sie zostają zdyskwalifikowane.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)