PROBLEM PRAW LUDZKICH

Problem praw ludzkich ma więc te dwa aspekty: z jednej strony — ich przestrzeganie zapewnia pełnię rozwoju człowieka jako istoty spo- 50 łecznej, a z drugiej — dają one możliwość wniesienia pełnego wkładu ludzkiej indywidualności w roz­wój wszystkich członków społeczeństwa .Ogół cech społecznych — zarówno w ujęciu socjologicznym, jak i polityki społecznej — nazywa się człowieczeństwem. Badania nad dziećmi wycho­wanymi w izolacji lub wśród zwierząt wykazują, że mimo rozwoju organicznego i rozwoju takich cech psychicznych, jak zmysły, orientacja w otoczeniu, pamięć, umiejętność myślenia i obserwacji nie ujaw­niają one wielu istotnych dla człowieka cech, które kształtują w wyniku wzajemnych oddziaływań z in­nymi osobnikami, będącymi już rozwiniętymi istota- mi społecznymi.

[1]  Międzynarodowy aspekt zagadnienia praw człowieka zob. E. J. Osmańczyk, Encyklopedia Spraw Międzynarodowych £ i ONZ, Warszawa 1974, s. 713—714.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)