PUNKT WIDZENIA PROBLEMU

Badając wpływ konsumpcji na jego rozwój, będziemy oczywiście starali się określić te procesy, które są ważne dla pewnych grup osobni¬ków podobnych do X, stwierdzając szersze i ogól¬niejsze prawidłowości tego wpływu, tak by wypro¬wadzić z nich wnioski dla polityki kierowania konsumpcją.Z punktu widzenia problemu identyczności jednostki szczególnie ważne jest jej wyposażenie, za¬pewniające jej identyczność mimo zmienności w cza¬sie i zmienności w poszczególnych wymiarach. Jed¬nostka jako organizm zmienia się od chwili urodze¬nia przez wszystkie fazy cyklu rozwojowego, jako układ psychiczny — przechodzi przez stadia opisane w podręcznikach psychologii, jako dysponent pewne¬go zakresu przedmiotów, stanowiących jej włas- ność, zmienia swoją pozycję, status i role w społe¬czeństwie oraz swoje uczestnictwo w kulturze.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)