SFERA ZJAWISK POLITCZNYCH

Można więc patrzeć na rozwój człowieczeństwa jako na roz­wój cech jednostki umożliwiający jej przystosowa­nie się do życia zbiorowego i uczestnictwo w nim, ale też jako zdolność do wykonywania zadań gru­powych sprzecznych z jej osobistymi interesami, czyli zdolność do działań altruistycznych, bez wzglę­du na to, jaka jest ich ostateczna motywacja. Tak więc człowiek —- uczestnik życia społecznego — jest istotą internalizującą wartości społeczeństwa, zacho­wującą się zgodnie z nakazami tych wartości i dzia­łającą w kierunku ich utrzymania i rozwijania. Dodajmy, że politykę oraz całą sferę zja­wisk politycznych zaliczamy tutaj do sfery społecz­nej w socjologicznym znaczeniu tego słowa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)