ŚRODKI ZASPOKAJANIA POTRZEB

Środki zaspokajania potrzeb, występujące w naturze w ilościach zwalniających człowieka od gospodarowania nimi, zmniejszają się gwałtownie: ziemia, morze, zasoby wód słodkich, po­wietrze; w ostatnich dziesięcioleciach stają się one środkami deficytowymi, a więc dobrami podlegają­cymi gospodarowaniu.Z tego punktu widzenia posiadanie jest waż­ną cechą człowieka. Jako organizm i struktura psy­chiczna — człowiek jest zespołem procesów życio­wych, wytwarzających potrzeby oraz mechanizmy motoryczne, takie jak popędy, motywy, dążenia, któ­re mobilizują i organizują siły, zdolności i spraw­ności człowieka do zdobywania środków służących do zaspokojenia potrzeb, czyli nabywania przedmio­tów (w szerokim znaczeniu) mogących zaspokoić po­trzeby. A zatem człowiek żyjący — to człowiek po­siadający.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)