UCZESTNICTWO W SYSTEMACH

Uczestnictwo w systemach cywilizacji mate­rialnej może być albo warunkowane spontaniczny­mi procesami, które są zazwyczaj w znacznym stop­niu niezależne od jednostki, albo planowane i manipulowane. Zwłaszcza w społeczeństwach i gospo­darkach planowanych decyduje o tym planista wy­znaczający kierunki rozwoju przemysłu, stopień je­go mechanizacji, produkcję urządzeń dla gospo­darstw domowych itp. Wiele elementów jest przyj­mowanych pod naciskiem rynku, reklamy czy opinii, np. radia, telewizji. Ale w zakresie uczestnictwa w systemach estetycznych, w twórczości kulturalnej, znacznie więcej zależy od swobodnego uznania jed­nostki, chociaż i w tym przypadku poziom wykształ­cenia, poziom kulturalny danego środowiska mogą grać ważną rolę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)