USTRÓJ I ORGANIZACJA

Co więc wyznacza optimum rozwoju gospo­darczego jednostki? Przede wszystkim struktura, ustrój i organizacja gospodarki, gdyż inaczej przed­stawia się możliwe optimum w gospodarce wysoko rozwiniętego kapitalizmu, inaczej w planowej gospo­darce socjalistycznej opartej na uspołecznieniu środ­ków produkcji i wyłączającej zysk przedsiębiorcy jednostkowego, a inaczej w gospodarkach prymityw­nych. Optimum trzeba więc zawsze odnosić do ustro­ju, do punktu startowego jednostki, do jej miejsca w podziale dochodu narodowego. Optimum może być określone obiektywnie, np. ekonomista oblicza, jakie są optymalne szanse posiadania w danym ustroju i w warunkach życia danej jednostki, oraz może być określone subiektywnie, kiedy jednostka sama decy­duje: oto osiągnąłem to, co uważam za optimum i więcej nie chcę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)