W POLITYCE SPOŁECZNEJ

W polityce społecznej używany jest do oznaczenia dziedzin związanych z możliwościami życia jedno­stek w społeczeństwie, a więc zdrowiem, wykształce­niem, pracą, zabezpieczeniem bytu itp. Aby odróż­nić te dwa ujęcia, będę używał przymiotnika „so­cjalny” w odniesieniu do sfery zjawisk interesują­cych politykę społeczną. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to dziedzina lokująca się między so­cjologią a ekonomią, gdyż dotyczy także zapewnie­nia ekonomicznych warunków życia i działania. Jest to ważny aspekt określenia społecznej istoty czło­wieka, mianowicie jego praw do udziału w życiu spo­łecznym zgodnie z zasadami określającymi wzór członka grupy. Człowiek ma pewne prawa wynika­jące stąd, że jest istotą społeczną, tzn. członkiem społeczeństwa, i społeczeństwo, czyli jego zinstytu­cjonalizowane przedstawicielstwo, najczęściej pań­stwo, powinno mu te prawa zapewnić oraz określić warunki ich realizacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)