WPŁYW KONSUMPCJI

Człowiek jako jednostka społeczna jest zes­połem różnych cech i właściwości wspólnych innym członkom społeczeństwa i okazywanie tych właś­ciwości powoduje, że jest wraz z innymi objęty wspólnotą wyrażoną w słowie „my”. Rozwój czło­wieka jako istoty społecznej polega zatem na na- j bywaniu tych właściwości i na wnoszeniu własnego wkładu w rozszerzanie (bogacenie) dziedzictwa sta­nowiącego wspólne dobro grup społecznych. Jeżeli rozwój organizmu polega na osiąganiu optimum je- go potencjalnych możliwości biologicznych, a roz­wój psychiczny — na pełnym rozwoju „entelechii”, indywidualności zakodowanej w genach, rozwój eko­nomiczny — na pomnożeniu posiadanych przedmio­tów, to rozwój społeczny człowieka wyraża się w roz­szerzaniu zakresu uczestnictwa w życiu zbiorowym i pomnażaniu wspólnego dorobku społeczeństwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)