WPŁYW KONSUMPCJI NA ROZWÓJ

Pytając o wpływ konsumpcji na rozwój czło­wieka jako istoty społecznej mamy na myśli zazwy­czaj węższe rozumienie człowieka jako członka okre­ślonej grupy społecznej, nie zawsze nawet narodu. Istnieje pewien zakres potrzeb społecznych wynika­jących stąd, że człowiek może funkcjonować tylko jako członek grup, w ramach określonego podziału pracy, określonych struktur umożliwiających mu  pełnienie ról społecznych, wykonywanie obowiązków, osiąganie celów życiowych i zadowolenia z ży­cia. Jednostka jako istota gospodarująca może roz­wijać się wbrew swojej grupie, zagarniając na przy­kład jej mienie i rozszerzając jej kosztem swój za­kres posiadania; jako twórca kultury może znacz­nie wybiegać ponad czy poza swoją grupę i tworzyć sobie pewien zakres własnego świata.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)