WYPRACOWANE SYSTEMY

Psychologia wypracowała kilka podstawo­wych teorii systemów psychicznych człowieka, co ma zasadnicze znaczenie dla wszelkich teorii wymia­rów egzystencji ludzkiej. Człowiek — jako homo oe- conomicus, jako uczestnik grup społecznych i syste­mów cywilizacyjnych — jest zawsze systemem psy­chicznym i jego mechanizmy psychiczne poruszają go we wszystkich zachowaniach czy działaniach.Musimy więc dokładnie sprecyzować cel ba­dania wpływu konsumpcji na rozwój człowieka. Ja­kie są optymalne możliwości tego rozwoju i jaki jest jego możliwy optymalny wynik? Tak jak z teorii or­ganizmu wynikają pewne przesłanki analizy wpły­wu konsumpcji na jego rozwój, podobnie przyjęta koncepcja psychicznej struktury człowieka określa założenia badań dotyczących wpływu na rozwój psy­chiczny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)