WZORY ZACHOWAŃ

Do takich wartości społecznych należą: wzory zachowań członków wo­bec siebie i wobec całej grupy, wzór moralny człon­ka grupy określający zasady jego postępowania w sytuacjach kontrowersyjnych, gotowość do udziału w realizacji zadań grupy, troska o symbole integru­jące grupę, solidarność z grupą, co warunkuje zdol­ność do działań zbiorowych, przestrzeganie zasad współżycia czy to określonych prawem, czy obycza­jem.W tym miejscu chciałbym podkreślić różni­cę między ujęciem socjologii a polityki społecznej w definiowaniu sfery zjawisk społecznych w ścisłym tego słowa znaczeniu. Otóż dla socjologii „społecz­ny”, w najszerszym znaczeniu, to „dotyczący co naj­mniej trzech osób”, czyli społeczne są wszystkie zjawiska powstające w toku wzajemnego oddziały­wania. Przymiotnik „społeczny” ma wiele znaczeń.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)