ZASADNICZA ROLA PRACY

Tak więc wychowanie inten­cjonalne i proste konieczności zaspokajania potrzeb powodują rozszerzanie się zakresu uczestnictwa w kulturze i przyswajania sobie jej wartości. Zasadniczą rolę odgrywa tutaj praca, gdyż przez pracę zdobywa się nie tylko pozycję w syste­mie ekonomicznym, ale także w systemach kultu­rowych. Dalej — poziom wykształcenia, przyjmowa­na indywidualnie koncepcja życia, czyli system celów życiowych, przyjmowany albo bezrefleksyjnie z otaczających grup, lub też refleksyjnie, kiedy jed­nostka „prowadzi” swoje życie.W tym miejscu, ze względu na rozwiązywane zagadnienie, interesują nas przede wszystkim te mechanizmy, które powo­dują indywidualizację uczestnictwa w systemach kulturowych, tworzenie się aspiracji i celów życio­wych, przyjmowanie kryteriów wartości, według których zarówno grupy, jak i poszczególne jednost­ki ustalają kierunki swoich dążeń, swoje cele i hie­rarchie wartości życiowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)