ZASADNICZE STANOWISKO

Podkreślmy w tym miejscu, że nasze zasad­nicze stanowisko w dalszych rozważaniach jest egzy­stencjalne, nie zajmujemy się dociekaniami dotyczą­cymi istoty człowieka. Zakładamy, że człowiek jest istotą istniejącą w wielu wymiarach i może być roz­ważany w wielu płaszczyznach: od biologicznej do religijnej. Przyjmujemy także ograniczone ramy społeczeństwa, kultury i historii, w których lokujemy badane jednostki. Cytując przykłady z różnych epok, chcemy podkreślić jedynie pewne zjawiska występujące ogólnie czy częściej, lecz głównie zależy nam na wnioskach odnoszących się do przyjętych ram, tj. do współczesnego społeczeństwa polskiego i jego kultury. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że współczesność wypływa z przeszłości potokiem zda­rzeń ciągłych i że fakty historyczne są niekiedy za­skakująco aktualne. Ale w zasadzie chodzi nam o to, jak we współczesnym społeczeństwie polskim kon­sumpcja kształtuje wzory zachowań, sposoby myśle­nia, postawy, działania, a także — jeżeli się uda usta­lić — pewne typy trwałych cech osobowości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)